ADIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

İsim değiştirme davası kısa bir süre önceye kadar, reddi miras gibi çekişmesiz yargı işlerinden kabul edilirken daha sonraları yüksek mahkemece davanın çekişmesiz yargı işlerinden olmadığı, davalı tarafın Nüfus Müdürlüğü olarak gösterilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASINDA HAKLI SEBEPLER NELERDİR?

Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden talep edilebilir. Bir kişinin, kullanmakta olduğu adını değiştirmek üzere ileri sürdüğü sebebin haklı sebep olup olmadığının takdiri hakime aittir. Haklı sebeplerin varlığı halinde adın değiştirilmesi ancak açılacak bir dava ile mümkün olur. Dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Adın değişmiş olduğu nüfus siciline kayıt ve ilan olunur.

İsim değiştirme dilekçesi ile dava açan kişinin davasının mahkemece kabul edilebilmesi için haklı sebeplerin varlığı şarttır. Bu haklı sebepler kanunda tahdidi (sınırlı) olarak sayılmamıştır lakin yerleşik içtihatlarla sınırları çizilebilmiştir. Bu doğrultuda isim değiştirme dilekçesi içerisinde yer alması gereken haklı sebeplerden birkaç örnek vermek yerinde olacaktır;

Kişinin isminin bir terör örgütü elebaşıyla veya toplum tarafından bilinen bir suçlu ile aynı olması
Kişinin isminin dalga geçilecek kadar kötü veya komik olması
Kişinin isminin ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmesi
Telaffuzu, söylenmesi zor bir isme sahip olunması
Kişinin kimliğinde yazan isimle tanınmaması, farklı bir isim veya lakap ile seslenilmesi, bunun uzun bir süredir devam etmesi bu sebeple kimlikteki isminin tanınma hususunda eksik kalması (mahlas)
Yapmış olduğu iş nedeniyle isminin haklı olarak değişmesini gerektiren haller
Kişinin kendisine veya ailesinden birine karşı pek kötü bir suç işleyen kişiyle aynı ismi taşıması ve bu durumun bir travma yaratması
Kişinin isminin değiştirilmesini gerektiren haklı sebep gösterilebilecek diğer haller
Yukarıdaki sayılan sebeplerden veya sayılmayıp da haklı sebep olarak nitelendirilebilecek haller mevcut olması halinde kişi yazılı bir dilekçeyle ikamet adresinde yetkili olan Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ederek mevzuya konu dava açmalıdır. Haklı sebeplerin varlığını saptayan mahkeme davacının haklı talebini kabul ederek isminin değiştirilmesine hükmedecektir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA DAVALI KİMDİR?

İsmin değiştirilmesi davasında davalı nüfus müdürlüğüdür. Nüfus müdürlüğü ismin değiştirilmesi davasında kendisini bir çalışanıyla veya avukatıyla temsil edebilmektedir. Dolayısıyla ismin değiştirilmesi için mahkemeye dilekçe ile yapılacak başvuruda davalı olarak Nüfus Müdürlüğü gösterilmelidir. Davalı olarak nüfus müdürlüğü gösterilmediği takdirde davanın usulden reddedilmesi ihtimali söz konusudur. Bu sebeple isminizin değiştirilmesi için açacağınız davalarda kendinizi avukatla temsil ettirmeniz hukuki yararınızın korunmasına katkı sağlayacaktır.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURULABİLİR Mİ?

İsim değiştirme davasında mahkemece aleyhine karar verilen davacı Bölge Adliye Mahkemesi’nde kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurabilir. İstinaf kanun yolunda yerel mahkemenin ismin değiştirilmesi hususunda vermiş olduğu karar usul ve esas yönünden incelenir. Davayı gören Asliye Hukuk Mahkemesince verilen karar kanuna uygun ise davacının istinaf taleplerinin reddine, Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararın yanlış olması ve davacının istinaf nedenlerinde haklı olduğu kanaatine varılır ise “kararın kaldırılması” kararı Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilecektir.

SOYADI DEĞİŞTİREBİLMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Soyad değiştirebilmek de gerekli şartları taşımak kaydı ile mümkündür. Aynı isim değiştirme davasında olduğu gibi soyadın değiştirilebilmesi için de haklı sebeplerin varlığı aranacaktır. Yine isim değiştirme davasında yetkili ve görevli olan Asliye Hukuk Mahkemesi, soyad değiştirme talebinde de aynıdır. İkametgah adresinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili ve görevli mahkemelerdir.

DAVA AÇMADAN İSİM DEĞİŞTİRME İMKANI VAR MIDIR?

Dava açmadan isim değiştirme imkanı sınırlı hallerde mevcuttur. Bu haller 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Geçici 11. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre 6.12.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki hususların var olması halinde üç yıl içerisinde dava açmaksızın nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılarak isim değiştirme söz konusu olabilecektir. Bu haller;

Kişinin soyadının Soyadı Kanununa aykırılık teşkil edecek şekilde imla veya yazım hatası olması
Soyadının genel ahlaka uymaması, anlam kaymalarına sebep olması
Toplumca komik bulunan isim ve/ veya soyada sahip olunması
Yukarıdaki hususların varlığı halinde il/ ilçe kurulları tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kişinin talebi üzerine isimin değiştirilmesi mümkün kılınmıştır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir