ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI

  • Anlaşmalı boşanma için tarafların boşanmanın feri niteliğinde olan nafaka, maddi manevi tazminat ve mal rejimleri ile ilgili tüm konularda anlaşmış olmaları ve bu iradelerini mahkeme huzurunda tutanağa geçirmeleri gerekmektedir.
  • En az bir yıldan fazla bir süreden beri evli olan tarafların mahkeme huzurunda boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında yaptıkları düzenlemeler hakkında serbest iradelerinin uyuşması ve hâkimin bu düzenlemeyi onaylaması hâlinde mahkemece boşanma kararı verilebilmektedir. Hâkimin artık bir kusur araştırması yapmasına gerek bulunmamaktadır.

 

ANLAŞMALI BOŞANMADAN SONRA TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ?

Anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle (TMK md. 174/1,2) maddi ve manevi tazminat istenemez. Çünkü böyle bir durumda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmış oldukları gibi, birbirlerine herhangi bir kusur izafesinde bulunmadıklarından yeniden kusur araştırması yapılması mümkün değildir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

 

Aşağıda paylaştığımız Protokol tamamen örnek olarak paylaşılmış olup protokolde yer alması gereken hükümler üzerinde Uzman bir Avukattan destek almanız hak kaybına uğramamanız için oldukça önemlidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

Davacı Taraf

Adı Soyadı              :  …..

T.C. Kimlik No       :  …..

Vekili                      :  Av. …..

Davalı Taraf

Adı Soyadı              :  …..

T.C. Kimlik No       :  …..

Vekili                       :  Av. …..

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali ve şahsi sonuçlarını düzenleyen işbu Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nü birlikte düzenleyip imzalamışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

Taraflar …… ile …… arasında MK’nın 166/3. maddesi gereği açılacak boşanma davasına esas olmak üzere aşağıdaki şekilde protokol yapılmıştır.

  • Boşanma davası taraflardan ….. tarafından açılacak ve diğer taraf ….. bu davayı kabul edecektir.
  • Şu anki müşterek evi ….. terk edecek. Tarafların evlilik birliği içinde beraber yaşadıkları dö-nemde sahip oldukları eşyalar çocuklarla birlikte yaşayacak olan …..’de kalacaktır. ….. sadece şahsi kıyafetlerini alacaktır.
  • ………….. (Evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı yapılabilir.)
  • Tarafların müşterek çocukları .. / .. / …. doğumlu …..’nin velayeti anne ….. verilmiştir. ….. boşanma sonucu müşterek çocukları için .. / .. / …. tarihinden başlamak üzere aylık …..-TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Bu nafakada eş …..’nin yukarıda numarası yazılı banka hesabına yatırılacaktır. Her yıl itibariyle boşanma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere eş için ödenen aylık yoksulluk nafakasıyla çocuk için ödenen aylık iştirak nafakasına % …… artış yapılacak ve artış yapılan miktar üzerinden nafakalar ödenecektir.
  • Müşterek çocuk …… ile …… arasındaki şahsi ilişki ise şöyle tesis edilecektir. Tarafların aynı şehirde oturması halinde her hafta ………. günü saat ….. dan aynı gün akşam saat ………’a kadar, dini ve milli bayramların birinci günü sabah saat ……’dan aynı gün akşam …..’a kadar müşterek çocukla baba arasında şahsi münasebet kurulacaktır.
  • Boşanmayla eş ….. diğer eş …..’ye .. / .. / …. tarihinden başlamak üzere aylık ….. TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir. Ödenecek nafaka eş …..’nin ….. Şubesindeki ….. no.lu hesabına yatırılacaktır.
  • …………………. (Ortak Konutla ilgili maddeler eklenebilir.)
  • …………………. (Maddi ve Manevi Tazminat ile boşanmanın diğer ferilerine ilişkin hükümler eklenebilir)

…… Vekili             …… Vekili

               Adı ve Soyadı – İmza      Adı ve Soyadı – İmza

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir