VELAYET DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI NEDİR ?

Velayet nedir? Velayet, küçüklerin ve bazen de kısıtlı ergin çocukların gerek kendilerine gerek mallarına özen gösterme ve onları temsil etme konusunda kanunun ana ve babaya yüklediği yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere onlara tanıdığı hakların tümüdür. Velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda...

Devamını oku

BOŞANMA DAVASI 2023, ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI, BOŞANMA AVUKATI

Boşanma davası nedir? 4721 sayılı Kanun’un başlıklı 166 ncı maddesine göre evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir denilmektedir. Boşanma kararı, bozucu yenilik doğuran bir karar niteliğinde olup; kararın kesinleşmesi ile birlikte evlilik birliği ve birliğin gereği olan haklar ve sorumluluklar sona erer.   Boşanma...

Devamını oku

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ, ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR 2023

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun...

Devamını oku