CEZA HUKUKUNDA SUÇTA TEKERRÜR NEDİR?

Tekerrür, bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduktan sonra kişinin yeniden suç işlemesidir. Tekerrürde önceki cezanın infaz edilmiş olması şart değildir, kesinleşmiş olması yeterlidir.

Tekerrür Türk Ceza Kanunun da güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir. Tekerrürde önceki suçla sonraki suçun aynı türden olması şart değildir. Ancak kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Aynı şekilde sırf askeri suçlarla genel suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.

 • Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.
 • Önceki ve sonraki suç taksirli ise tekerrür uygulanabilir.

 

TEKERRÜR SÜRESİ : Tekerrür için sonraki suçun belli bir süre içinde işlenmiş olması gerekir.

 • Önceki mahkumiyet 5 yıldan fazla hapis cezası ise tekerrür süresi 5 yıldır.
 • Önceki mahkumiyet 5 yıl veya daha az hapis ya da adli para cezası ise tekerrür süresi 3 yıldır.

Tekerrür süresi cezanın infaz edildiği tarihten başlar. Tekerrürde sonraki suçun tekerrür süresi içinde işlenmiş olması yeterlidir; mahkumiyet hükmünün bu süre içinde verilmiş olması gerekmez.

 

TEKERRÜRÜN SONUÇLARI :

 • Tekerrür halinde sonraki suçun cezası arttırılmaz.
 • Suçun cezası hapis ve adli para cezası şeklinde seçimlik olarak öngörülmüş ise hapis cezası verilir.
 • Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir.
 • Tekerrür halinde mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.
 • Tekerrür halinde sonraki suçtan dolayı mahkum olunan ceza yönünden koşullu salıverme süresi daha uzun tutulmuştur. Tekerrür hükümlerinin ikinci defa uygulanması halinde ise hükümlü koşullu salıvermeden yararlanamaz.

 

TEKERRÜRE ESAS OLAN VE OLMAYAN MAHKUMİYETLER:

 • Genel affa uğramış mahkumiyetler tekerrüre esas olmaz.
 • Özel affa uğramış mahkumiyetler tekerrüre esas olur.
 • Ertelenmiş mahkumiyetler tekerrüre esas olur.
 • Adli para cezasına ilişkin mahkumiyetler tekerrüre esas olur.
 • Yabancı ülke mahkemelerinde verilen hükümler kural olarak tekerrüre esas olmaz. İstisna: Aşağıdaki suçlardan dolayı yabancı ülke mahkemelerinde verilen hükümler tekerrüre esas olur:
 1. Kasten öldürme
 2. Kasten yaralama
 3. Yağma
 4. Dolandırıcılık
 5. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 6. Parada veya kıymetli damgada sahtecilik

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir