VELAYET DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI NEDİR ?

Velayet nedir? Velayet, küçüklerin ve bazen de kısıtlı ergin çocukların gerek kendilerine gerek mallarına özen gösterme ve onları temsil etme konusunda kanunun ana ve babaya yüklediği yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere onlara tanıdığı hakların tümüdür. Velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda...

Devamını oku

CEZA HUKUKUNDA SUÇTA TEKERRÜR NEDİR? CEZA AVUKATI, TEKERRÜR

CEZA HUKUKUNDA SUÇTA TEKERRÜR NEDİR? Tekerrür, bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduktan sonra kişinin yeniden suç işlemesidir. Tekerrürde önceki cezanın infaz edilmiş olması şart değildir, kesinleşmiş olması yeterlidir. Tekerrür Türk Ceza Kanunun da güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir. Tekerrürde önceki suçla sonraki suçun aynı türden olması şart değildir. Ancak kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür...

Devamını oku

BOŞANMA DAVASI 2023, ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI, BOŞANMA AVUKATI

Boşanma davası nedir? 4721 sayılı Kanun’un başlıklı 166 ncı maddesine göre evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir denilmektedir. Boşanma kararı, bozucu yenilik doğuran bir karar niteliğinde olup; kararın kesinleşmesi ile birlikte evlilik birliği ve birliğin gereği olan haklar ve sorumluluklar sona erer.   Boşanma...

Devamını oku

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ, ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR 2023

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun...

Devamını oku

ADIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

ADIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM? İsim değiştirme davası kısa bir süre önceye kadar, reddi miras gibi çekişmesiz yargı işlerinden kabul edilirken daha sonraları yüksek mahkemece davanın çekişmesiz yargı işlerinden olmadığı, davalı tarafın Nüfus Müdürlüğü olarak gösterilmesi gerektiğine karar verilmiştir. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASINDA HAKLI SEBEPLER NELERDİR? Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden talep edilebilir. Bir kişinin, kullanmakta...

Devamını oku

2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA, KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, işverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya denilmektedir.   Kıdem Tazminatı Şartları 2023 Kıdem tazminatı,...

Devamını oku

İŞ HUKUKU AVUKATI- İŞÇİ HAKLARI-İSTANBUL

Türkiye’de İş Hukuku Avukatı: İşverenler ve Çalışanlar İçin Hukuki Çözümler İş dünyasında, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler oldukça karmaşık olabilir. İş hukuku avukatları, bu karmaşıklığı anlamak ve işverenler ile çalışanlar arasında adil ve yasal bir denge sağlamak için önemli bir role sahiptir. İş hukuku avukatları, işçi hakları konusunda işçi ve işvereni bilgilendirir ve hak kaybı...

Devamını oku